RIITATAPAUKSET

Yritysten on kerrottava kuluttajille verkkosivuillaan ja vakiosopimusehdoissaan riidanratkaisuelimestä 9.1.2016 lähtien.

Laatupesu on Tekstiilihuoltoliitto Ry:n jäsen, joka tarkoittaa sitä, että kuluttajalla on mahdollisuus valita riitatapauksissa joko kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) tai asiantuntijalautakunnan.

Asantuntijalautakunta on Tekstiilihuoltoliiton vuonna 1952 perustama puolueeton ja riippumaton asiantuntijaelin. Asantuntijalautakunta on Suonen ensimmäinen yhtäjaksoisesti toiminut kuluttajan ja elinkeinon harjoittajan välisiä riitatapauksia käsettelevä elin. Asiantuntijalautakunnan tarkoituksena on antaa riitatapauksissa lausuntoja pesun, viimeistelyn tai värjäyksen yhteydessä syntyneeksi väitetyistä vahingoista

Tekstiilihuoltoalan asiantuntijalautakunta käsittelee pesulan (Tekstiilihuoltoliiton jäsenyritys) ja asiakkaan (yksityinen tai yritys) välisiä pesua, viimeistelyä tai värjäystä koskevia riitatapauksia erillisen toimintaohjeen mukaisesti.

Jos olet tyytymätön palveluumme, niin toimi näin:
1. Tee reklamaatio meille: tuo tuote, kerro mikä on reklamoitu asia.
Elinkeinonharjoittajalla on ensisiainen velvollisuus korjata virhe.
2. Mikäli emme pääse tyydyttävään tulekseen niin,
3. Ole yhteydessä kuluttajaneuvojaan www.kuluttajaneuvonta.fi
4. Valitse kumpan elimen annat ratkaista tapauksen.
5. Ohjeet kuluttajariitalautakuntaan saat kuluttajaneuvojalta ja www.kuluttajariita.fi sivustosta.
Mikäli valitset Asiantuntijalautakunnan, niin ohjeet saat meiltä tai http://tekstiilihuolto.fi/asiantuntijalautakunta sivulta.