Laatu

Laatupesun laatuajattelu

  • Varmistamme, että asiakkaalle taataan riittävä ja tasalaatuinen pesuprosessin tulos.
  • Voimme osoittaa tarvittaessa myöhemminkin prosessin oikean toimivuuden.
  • Varmistamme yrityksen toiminnalle asetettujen tavoitteiden toteutumisen.
  • Kehitämme ja varmistamme omaa toimintaamme.
  • Tuotamme puhtaan ja hyvin viimeistellyn tuotteen ja palvelun sovitulla tavalla.
  • Kehittäessämme toimintaamme otamme huomioon aiemmin havaitut laatupoikkeamat ja toteutamme korjaavat toimenpiteet mahdollisimman nopeasti.
  • Investoimme aktiivisesti laadun kannalta merkittäviin kohteisiin ottaen huomioon ympäristönäkökohdan.
Tekstiilien huollossa

Toteutamme SFS-EN 14065- standardia mukailevaa mikrobiologisen puhtauden hallintajärjestelmää.

Järjestelmä koskee

* terveydenhuollon asiakkaiden tekstiilejä
* elintarviketeollisuuden asiakkaiden tekstiilejä
* farmasia-alan asiakkaiden tekstiilejä
* lääkealan asiakkaiden tekstiilejä
* kosmetiikka -alan asiakkaiden tekstiilejä