Ympäristö

Laatupesun ympäristöajattelu

Tarkoituksena on tuottaa puhdas ja hyvin viimeistelty tuote mahdollisimman pienin ympäristövaikutuksin.

Kehittäessämme toimintaamme otamme huomioon ympäristön valitsemalla tuotteet, menetelmät sekä tekniikan, joka nykyisin rasittaa ympäristöä mahdollisimman vähän.

Seuraamme aktiivisesti alallamme tapahtuvaa kehitystä ja pyrimme omalta osaltamme pienentämään ympäristöön kohdistuvaa kuormitusta.

Olemme sitoutuneet ympäristöpolitiikassamme, viranomaisten ja sidosryhmiemme asettamiin vaatimuksiin niin ilman- ja vedensuojelussa kuin jätteiden tuottamisessa ja käsittelyssä.

Toiminnassamme huomioimme aina lainsäädännön sekä EU-direktiivit.
Käytössämme on ympäristöstandardin ISO 14001 mukainen ympäristöjärjestelmä.

Vastuun ympäristöjärjestelmän luomisesta ja kehittämisestä kantaa yrityksen johto.

Henkilöstö on koulutettu ja omalta osaltaan luomassa menetelmiä, joilla voimme pienentää ympäristöön kohdistuvaa rasitusta.
Tavoitteenamme on, että asiakkaamme voivat omille sidosryhmilleen informoida saavansa pesulapalveluita jotka ottavat huomioon ympäristön, nyt ja tulevaisuudessa.

Vastuullista ympäristöajattelua kestävän kehityksen hengessä.