Ympäristöpolitiikka

Laatupesun ympäristöpolitiikka

Sitoudumme noudattamaan lakisääteisiä vaatimuksia ja muita vaatimuksia joihin yritys on sitoutunut, ja ehkäisemään ympäristön pilaantumista.

Liiketoiminta

Kaikki tuotteet ja palvelut rakentuvat uudelleen käytettäville, pestäville, ja kierrätettäville materiaaleille.

Yhteiskunta ja normit

Sitoudumme noudattamaan ympäristölainsäädäntöä, sen nojalla annettuja ohjeita ja määräyksiä sekä muita meitä sitovia, ympäristövaikutuksiimme liittyviä vaatimuksia.

Jatkuva parantaminen

Sitoudumme noudattamaan jatkuvan parantamisen periaatetta. Pyrimme jatkuvasti parantamaan prosessejamme tämän periaatteen mukaan.

Henkilökunnan sitoutuminen

Henkilökunta on sitoutunut ympäristönäkökohtien huomioimiseen työssään.

Tavoitteet

Pyrimme tuotannossamme veden kierrätettävyyden parantamiseen sekä veden hyväksikäytön tehostamiseen, pesuainekäytön optimoimiseen ja pakkausten uudelleen käytön tehostamiseen.

 

Samuli Remes
Toimitusjohtaja
Laatupesu Ky