Riitatapaukset

Yritysten on kerrottava kuluttajille verkkosivuillaan ja vakiosopimusehdoissaan riidanratkaisuelimestä 9.1.2016 lähtien.

Laatupesu on Tekstiilihuoltoliitto Ry:n jäsen, joka tarkoittaa sitä, että kuluttajalla on mahdollisuus valita riitatapauksissa joko kuluttajariitalautakunta (www.kuluttajariita.fi) tai asiantuntijalautakunta.

Asiantuntijalautakunta on Tekstiilihuoltoliiton vuonna 1952 perustama puolueeton ja riippumaton asiantuntijaelin. Asiantuntijalautakunta on Suomen ensimmäinen yhtäjaksoisesti toiminut kuluttajan ja elinkeinoharjoittajan välisiä riitatapauksia käsittelevä elin. Asiantuntijalautakunnan tarkoituksena on antaa riitatapauksissa lausuntoja pesun, viimeistelyn tai värjäyksen yhteydessä syntyneeksi väitetyistä vahingoista

Tekstiilihuoltoalan asiantuntijalautakunta käsittelee pesulan (Tekstiilihuoltoliiton jäsenyritys) ja asiakkaan (yksityinen tai yritys) välisiä pesua, viimeistelyä tai värjäystä koskevia riitatapauksia erillisen toimintaohjeen mukaisesti.

  1. Tee reklamaatio meille: tuo tuote, kerro mikä on reklamoitu asia. Elinkeinonharjoittajalla on ensisijainen velvollisuus korjata virhe.
  2. Mikäli emme pääse tyydyttävään tulokseen niin,
  3. Ole yhteydessä kuluttajaneuvojaan www.kuluttajaneuvonta.fi
  4. Valitse kumman elimen annat ratkaista tapauksen.
  5. Ohjeet kuluttajariitalautakuntaan saat kuluttajaneuvojalta ja www.kuluttajariita.fi sivustosta. Mikäli valitset Asiantuntijalautakunnan, niin ohjeet saat meiltä tai http://tekstiilihuolto.fi/asiantuntijalautakunta sivulta.