Yritystarina

Kuka vetää pidemmän tikun

Elettiin 1950-lukua, kun Asko Remes veti pitkää tikkua veljensä kanssa siitä, kumpi veljeksistä jäisi pitämään Maaningalle kotitilaa ja kumman olisi lähdettävä hankkimaan leipänsä muualta. Asko veti pidemmän tikun ja olisi saanut jäädä kotitilalle, mutta hän päätti kuitenkin antaa perheellisen veljensä jäädä pitämään kotitilaa ja lähteä itse maailmalle.

Metsästä pesulaan

Asko ehti työskennellä muutaman vuoden metsäteknikkona, kun sahan toiminta päättyi tulipaloon ja työt sahalla loppuivat. Asko sai idean ryhtyä pesulayrittäjäksi sedältään ja perusti ensimmäisen pesulansa Varkauteen vanhaan saunaan vuonna 1959. Näin alkoi Laatupesun tarina.

Kallaveden rannoille

Yritys avasi pyykin vastaanottopisteen pian myös Kuopioon, jonne pesulan toiminta siirtyi kokonaisuudessaan vuonna 1964. Alkuun pesula toimi Kettulanlahdessa, sitten Särkiniemessä 80-luvun puolesta välistä vuoteen 2021. Marraskuussa 2021 yritys muutti uuteen, rakennuttamaansa pesulaan Kuopion Pieneen neulamäkeen.

Kolmessa polvessa

Askon poika Samuli tuli mukaan pesulatoimintaan vakituisesti vuonna 1982, ollessaan 22-vuotias. Yrityksen ensimmäinen sukupolven vaihdos isältä pojalle tehtiin 1990-luvulla. Nykyään Laatupesun tarina jatkuu jo kolmannessa polvessa, kun Samulin tytär Asta tuli mukaan yritykseen vuonna 2019.

Arvot

Laatupesun arvot ovat pysyneet samoina koko yrityksen historian ajan, sillä yrityksessämme arvot ovat aidosti läsnä tekemisessä. Arvomme luovat pohjan toiminnallemme ja näkyvät arjessamme. Toimintamme perustana on asiakaslähtöisyys. Haluamme vastata aidosti asiakkaidemme tarpeisiin ja löytää parhaan mahdollisen ratkaisun, joka palvelee asiakkaan tarpeita ja tukee asiakkaan toimintaa.

Toimintamme laatu on meille erittäin tärkeää. Haluamme, että asiakkaamme ovat tyytyväisiä koko palveluprosessin läpi, niin asiakaspalveluun, pesutulokseen, tuotteiden toimitukseen kuin virhetilanteiden hoitoonkin.

Hyvinvoivat työntekijät ovat yrityksemme tärkein vahvuus. Huolehdimme työntekijöidemme hyvinvoinnista ja työviihtyvyydestä. Avoin kommunikointi, omaan työhön vaikuttaminen, joustavuus elämäntilanteissa ja työntekijöiden kuunteleminen ovat merkittäviä tekijöitä työhyvinvoinnissa.

Ympäristön merkitys on kasvanut vuosien saatossa ja tänä päivänä se on entistäkin tärkeämpi arvo. Toivomme, että tulevatkin sukupolvet saavat nauttia puhtaasta luonnosta ja toimivasta maapallosta. Pyrimme tuotannossamme kuormittamaan ympäristöä mahdollisimman vähän ja otamme ympäristön huomioon valitsemalla tuotteet, menetelmät ja tekniikat, jota tukevat tätä tavoitetta.

Tulevaisuudessa haluamme kasvattaa toimintaamme kestävästi, jatkaen saman arvopohjan mukaista toimintaa. Toivomme voivamme palvella yhä useampia asiakkaita, sekä olla merkittävä ja arvostettu työllistäjä.

Laatu

Varmistamme yrityksen toiminnalle asetettujen tavoitteiden toteutumisen tuottamalla puhtaita ja hyvin viimeisteltyjä tuotteita ja palveluita sovitulla tavalla.

Varmistamme, että asiakkaalle taataan riittävä ja tasalaatuinen pesuprosessin tulos ohjeistamalla ja kouluttamalla henkilökuntamme tehtävien vaaditulle tasolle. Riittävän ohjeistuksen ja valvonnan avulla voimme osoittaa tarvittaessa myöhemminkin prosessin oikean toimivuuden.

Kehittäessämme toimintaamme otamme huomioon mahdolliset laatupoikkeamat, ja toteutamme korjaavat toimenpiteet mahdollisimman nopeasti.

Investoimme aktiivisesti laadun kannalta merkittäviin laitteisiin ja välineisiin, ottaen huomioon sekä työergonomia- että ympäristönäkökohdat.

Huolehdimme työntekijöidemme turvallisuudesta ja hyvinvoinnista noudattamalla työsuojelulaissa annettuja määräyksiä, sekä valvomalla työolosuhteita toimitiloissamme. Kehitämme toimintaamme yhdessä työntekijöidemme sekä yhteistyökumppaneidemme kanssa, jotta voimme myös tulevaisuudessa palvella asiakkaitamme korkealla laadulla ja ammattitaidolla.

THINK
GREEN!

Laatupesun ympäristö­ajattelu

Tarkoituksena on tuottaa puhdas ja hyvin viimeistelty tuote mahdollisimman pienin ympäristövaikutuksin.

Liiketoimintamme kaikki tuotteet ja palvelut rakentuvat uudelleen käytettäville, pestäville, ja kierrätettäville materiaaleille.

Kehittäessämme toimintaamme otamme huomioon ympäristön valitsemalla tuotteet, menetelmät sekä tekniikan, joka nykyisin rasittaa ympäristöä mahdollisimman vähän.

Seuraamme aktiivisesti alallamme tapahtuvaa kehitystä ja pyrimme omalta osaltamme pienentämään ympäristöön kohdistuvaa kuormitusta.

Olemme sitoutuneet ympäristöpolitiikassamme, viranomaisten ja sidosryhmiemme asettamiin vaatimuksiin niin ilman- ja vedensuojelussa kuin jätteiden tuottamisessa ja käsittelyssä.

Huomioimme toiminnassamme aina lainsäädännön sekä EU-direktiivit. Toimimme ympäristöstandardin ISO 14001 mukaisesti.

Vastuun ympäristöjärjestelmän luomisesta ja kehittämisestä kantaa yrityksen johto.

Koulutettu henkilöstömme on omalta osaltaan luomassa menetelmiä, joilla voimme pienentää ympäristöön kohdistuvaa rasitusta.

Tavoitteenamme on tuottaa laadukkaita pesulapalveluita, ympäristö huomioon ottaen. Pyrimme tuotannossamme veden kierrätettävyyden parantamiseen sekä veden hyväksikäytön tehostamiseen, pesuainekäytön optimoimiseen ja pakkausten uudelleen käytön tehostamiseen.

Vastuullista ympäristöajattelua ja kestävää kehitystä, nyt ja tulevaisuudessa.